تمدید کنسرت سال 1396

10/5/1396

کنسرت بزرگ علیرضا عصار برای روز پنجشنبه 14 دی ماه تمدید شد

جهت تهیه بلیط می توانید به سایت tik8.com  مراجعه کنید