تک آهنگ جديد"ای يار، غلط کردی" منتشر شد.

ترانه جدید عليرضا عصار با شعری از مولانا منتشر شد.

موسيقی منتظر کسی نمي ماند.

مصاحبه با عليرضا عصـار

" محتســـب "

معرفی آخرين آلبوم عليرضا عصار

.